We know where they are ... We know what they do ... And they know who we are ... Because we help them to make their desires come true ... "; } else { $tab = "
Vieme, kde sú ...
Vieme, čo robia ...
A oni vedia, kto sme my ...
Pretože im pomáhame napĺňať ich túžby ...
"; } echo $tab; ?>