english | slovensky                
IT firmy
Voľné kapacity
Ďalšie služby
Titulka|O nás|IT špecialisti|IT firmy|Pracovné pozície|Novinky|PrihlásenieIT firmyZastrešujeme veľké množstvo špičkových IT odborníkov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme

Pomáhame im v oblasti kariérneho rastu
Pomáhame im zorientovať sa v najnovších trendoch a požiadavkách IT trhu, čím im umožňujeme sa cielene a efektívne vzdelávať

Pomáhame im pri nadväzovaní odborných kontaktov v rámci komunity, ako aj s IT spoločnosťami

Na základe týchto skutočností, Vám môžeme byť prospešní nasledujúcim spôsobom:

Ak budete potrebovať odborníka na vyriešenie, alebo prekonzultovanie Vášho špecifického IT problému, prípadne na vyškolenie Vašich zamestnancov v konkrétnej IT oblasti.

Ak budete potrebovať krátkodobú výpomoc IT špecialistu.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, snažíme sa a sme schopní do hĺbky pochopiť daný problém, pretože máme dlhoročné skúsenosti v oblasti IT ako špecialisti, manažéri a HR konzultanti pre oblasť IT
Copyright 2007 © HeadStream, s.r.o.. All rights reserved.